Sayfalar

6 Nisan 2014 Pazar

Amak-ı Hayal

Amak-ı Hayal


Sizlere bu kitabı anlatmazdan evvel alıntılar paylaşmak istiyorum

İçindekiler
Sunuş
Birinci Bölüm
Aynalı Baba ile Konuşma
Yokluk Tepesi
Temaşa Bayramı
Daimi Dönüşüm
Arifler Meclisi
Azamet Sahası
Kaf ve Anka
Azamet Deryası
Sonsuz Bilmece
Ulular Meclisi
İkinci Bölüm
Manisa Tımarhanesi
Raci'den Sami'ye Mektup
Makam Düşkünü Bir Deli
İki Hafızın Hikâyesi
Akıllı Olduğunu Sanan Bir Deli
Birinci Bölüme İlâveler
Leyla'lı Mecnun
Leyla'sız Mecnunlar
Alemin Nasibi
Aynalı Baba'nın Ebediyyen Ayrılışı
Mutluluk
Bir Kahvede Yaşananlar
Gençlik iksiri


Bu fena mülküne ibretle nazar kıl, ey can, 
Gafleti eyle heba, hail değildir meydan. 
Hani Sultan Süleyman, hani İskender han ? Sat hezar ömrü sürür ile geçir sen bir an. 
Ne güle, bülbüle bakî a gözüm bağ-ı cihan, 
Kime yâr oldu muradınca felek — i devr — i zaman* 


Tamah ve hırsa uyup nejs ile mahkûr olma, 
Rahatın zail olur, nam-ı meşhur olma! 
Sohbet-i ârij-i billaha eriş dür olma, 
Saltanat — ı mesned — i dünya ile mağrur olma!*
Ya Rab! Hayatta nedir bu lezzet? 
Hayata rabteden bu garip kuvvet! 
Hayat ki bîbeka1
 pür derd-ü keder,2 
Yine emel o, nedir bu hikmet? 
Bir an bırakmaz insanı rahat, 
Bin türlü âlâm,3
 derd-i maişet, 
Çocukluğunda ağlar beşikte, 
Feryatla geçer o vakt — i ismet, Civanlığında bin türlü âmâl,4 
Şeyhudetinde5
 bin türlü minnet, 
Vakt-i ecelde mazı bir an, 
Bir an için mi bunca sefalet! 
Hatifi6
 bir ses verdi cevabı, 
Dedi: Hayatta bu zevk — ü kıymet, Akiller için seyr — i bedayi,7 
 Câhiller için yemekle şehvet. 
1
 Bîbeka: Ebedi olmayan, sona olan. 
2
 Pür derd-ü keder: Dert ve keder dolu. 
3 Alâm: Acılar. 
4
 Amâl: Emeller. 
5
 Şeyhuhet: İhtiyarlık. 
6
 Hatif: Gizli 
7
 Bedayi: Güzellikler 
Konu olarak tasavvuf ,ve öğütler içeren hikayeler olan çok rahatlatıcı ve öğretici hoşuma giden bana huzur veren bir kitap oldu.
Ben her hikayesini ayrı bir günde okudum bu şekilde daha çok tat aldım tavsiye edebileceğim bir kitap


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlamanız beni sevindirecektir