10 Kasım 2014 Pazartesi

adem özbay, blog yazar tavsiye

Sensiz Kelimeler Sözlüğü: Yaşamak Böyledir: Uzun bir nehirdir yaşamak sevgili dostum Üstünde güneş altında toprak ve durmadan akmak Nereye gittiğini bilmeden ve çok...

Siirlerini cok begendigim.ve.kendisi cok degerli.bir.yazar takip.etmenizi.oneririm

5 Kasım 2014 Çarşamba

Ed Sheeran - Give Me Love-Dinledim


Benim şu sıra sürekli dinlediğim şarkı beni içine çekti ve bırakamıyorum bildiğin bağımlısı oldum sanatçının ve şarkının şans eseri rastladım ve hayranı oldum buyrun dinleyin
Give me love like her,
Tıpkı onun gibi aşkını ver bana
'Cause lately I've been waking up alone.
Çünkü son zamanlarda yalnız uyanıyorum
paint spotted tear drops on my shirt,
Lekeli gözyaşlarım t-shirtime damlıyor
told you I'd let them go.
Sana onların gitmesine izin vereceğimi söylemiştim

And i'll fight my corner,
Kendi köşemde dövüşeceğim
maybe tonight I'll call ya,
Belki bu gece seni ararım
after my blood turns into alcohol,
Kanım alkole döndükten sonra
no i just wanna hold ya,
Hayır,sadece seni tutmak istiyorum

Give a little time to me, we'll burn this out,
Bana biraz zaman ver, yakıp kül edeceğiz
We'll play hide and seek, to turn this around,
Saklambaç oynayacağız ve buraya geri döneceğiz
all i want is the taste that your lips allow,
Tek isteğim dudaklarını tatmama izin vermen

my my, my my oh give me love,
benim,benim,benim,bana aşkını ver
my my, my my oh give melove,
benim,benim,benim,bana aşkını ver
my my, my my oh give me love,
benim,benim,benim,bana aşkını ver
my my, my my oh give me love,
benim,benim,benim,bana aşkını ver
my my, my my give me love.
benim,benim,benim,bana aşkını vergive me love like never before,
Bana aşkını ver daha öncekilere benzemeyen
'cause lately I've been craving more.
Çünkü son zamanlarda daha çok özlüyorum
and it's been a while but i still feel the same,
Uzun zamandır böyle hissediyorum
maybe I should let you go
Belki gitmene izin vermeliyim

you know i'll fight my corner,
Biliyorsun kendi köşemde dövüşeceğim
and that tonight I'll call ya,
Ve bu gece seni arayacağım
after my blood, is drowning in alcohol,
Kanım alkolde boğulduktan sonra
no i just wanna hold ya,
Hayır,sadece seni tutmak istiyorum

Give a little time to me, we'll burn this out,
Bana biraz zaman ver, yakıp kül edeceğiz
We'll play hide and seek, to turn this around,
Saklambaç oynayacağız ve buraya geri döneceğiz
all i want is the taste that your lips allow,
Tek isteğim dudaklarını tatmama izin vermen

my my, my my oh give me love,
benim,benim,benim,bana aşkını ver
Give a little time to me, we'll burn this out,
Bana biraz zaman ver, yakıp kül edeceğiz
We'll play hide and seek, to turn this around,
Saklambaç oynayacağız ve buraya geri döneceğiz
all i want is the taste that your lips allow,
Tek isteğim dudaklarını tatmama izin vermen

my my, my my oh give me love,
benim,benim,benim,bana aşkını ver

Haşimi Emir Osman-Günün Sözü

Akıl isen rızk için gerdun-ı duna eğme ser,
Asyab -asa yürü var ekmeğin taştan çıkar.

Aklı başında bir insan isen ,bir lokma ekmek için alçak dünyaya baş eğip muhtaç olma.Git,değirmen gibi ,sen de ekmeğini taştan çıkar.Alnının teriyle kazan ve kimseye minnet etme!

Haşimi Emir Osman 

HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN

HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. 919 (m. 1513) senesinde Sivas’da doğdu. 1003 (m. 1594) senesinde İstanbul’da vefât etti. İstanbul’un Kâsımpaşa semtinde bulunan dergâhının bahçesine defnedildi.
Hâşimî Emîr Osman, küçük yaşta ilim öğrenmek için İstanbul’a geldi. Sahn-ı semân medreselerinde ilim tahsil etti. Bu arada nerede bir tasavvuf büyüğünün adını duysa, hemen oraya gider, o zâtın sohbetlerinde bulunurdu. Bu sırada bir gece, rü’yâsında Hazreti Ali’yi (radıyallahü anh), elinde Zülfikâr olduğu hâlde gördü. Hazreti Ali ona; “Oğlum! Umman erlerini istersen, Vize’ye gel. Beni orada bulursun” buyurdu. Osman Efendi uyanınca derhal yolculuk hazırlığı yaptı. Vize’ye gitmek için yola çıktı. (Vize, Kırklareli’nin bir kazasıdır). Vize’ye varması, güneşin doğma zamanına rastladı. Bu sırada, güneşin doğduğu taraftaki kırmızılığı seyretmekte olan bir zâtı gördü. Bu zât Emîr Osman’a; “Ey Emîr! Eğer Ali’yi ister isen, işte Ali benim. Fakat şimdi süvari değilim” buyurdu. Bunun üzerine Emîr Osman rü’yâsını hatırlayarak; “Fakat efendim, rü’yâda gördüğüm zaman onun Zülfikârı vardı” deyince, o zât belindeki kemere bağlı bulunan tesbihi çekmesi ile tesbih Allahü teâlânın izni ile Zülfikâr şeklini aldı. “İşte evlâdım! Bizim Zülfikâr’ımız budur” dedi. O sırada Emîr Osman düşüp bayıldı. Kendine geldikten sonra, o mübârek zâtın hizmetine girdi. Bu zât Şeyh Alâüddîn Ali Efendi idi.
Hâşimî Emîr Osman, Şeyh Alâüddîn Ali Efendi’nin dergâhında uzun bir zaman kalarak tasavvuf yolunun edeblerini öğrenmek için gayret gösterdi. Bu arada, Şeyh Gazânfer Efendi’nin kerîmesi ile evlendi Şeyh Ali Efendi vefât edince, Gazânfer Efendi, halîfesi olarak onun yerine geçti. Gazânfer Efendi’nin vefâtından sonra, Emîr Efendi İstanbul’a gitti. Nûreddîn-zâde dergâhında misâfir olarak kaldı. Nûreddîn-zâde’nin talebeleri her sabah gördükleri rü’yâları hocalarına anlatırlardı. Bu arada Emîr Osman Efendi’nin hiç rü’yâ anlatmaması hayret mevzûu olduğu sırada, Emîr Osman Efendi rü’yâsında Fahr-i âlem efendimizi ( aleyhisselâm ) gördü. Mübârek ellerinde bulunan yeşil renkli üç yapraklı taze ayvayı, Nûreddîn-zâde’ye verilmek üzere verdiler. Sabah olunca Nûreddîn-zâde; “Ey Emîr” Sen hiç rü’yâ görmez misin? Zîrâ ta’bir için bize müracaat etmiyorsun” dedi. O zaman Emîr Osman Efendi, rü’yâda Nûreddîn-zâde için verilen üç yapraklı ayvayı hırkasının altından çıkarıp; “Efendim! işte fakirinizin rü’yâsı” diyerek ayvayı takdim etti. Bunun üzerine Nûreddîn-zâde; “Ey Emîr! Artık senin bize ihtiyâcın kalmadı, iki arslan bir postta olmaz. Var artık kendi postuna sahip ol” diyerek icâzet verdi. Emîr Osman Efendi bu emre uyarak, Kâsımpaşa’daki dergâhını inşâ ettirdi. Burada Hak taliplerine ve ilim öğrenmek istiyenlere ders verdi.
Emîr Osman Efendi’nin bir tarîkatnâmesi vardır. Nazm halindedir. Hâşimî mahlasını kullanmıştır. Ayrıca küçük bir dîvânı da vardır. Silsile-i nesebleri hakkındaki yazdığı nazm gayet ârifânedir. Bir kısmı şöyledir;
Hâşimîyim hem fakirim, müctebâdır sevdiğim,
Âl ve evlâdı Muhammed Mustafa’dır sevdiğim,
Çıhâr-ı yâr pâk-ı gevher Ümmehât-ı mü’minîn,
Suffe-i ashâb-ı yârân-ı vefadır sevdiğim.
Hocasını şöyle medheder:
Pîrim sultân-ı evliyâ, Kerem etmiş sübhân sana.
Bu can sana nesnedir, Feda yüzbin cihan sana.
Sen ol üçlerin birisin, içlerinde serversin.
Evliyânın rehberisin, Kamûsı mihribân sana.
Bahru ışka gönül daldı, Ma’rifet kânını buldu.
Haşîmî gerçeğe erdi, Yeter bu din îmân sana.
Rahmet kapısını açarız, Âleme, nûrdan saçarız.
Onunla konar göçeriz, Dost ili bizim ilimiz.
Başka bir şiiri:
Merd isen meydân-ı ışkda can verip cânânı gör,
Sâdık isen ışk içinde iste bul sultânı gör.
O sana senden yakın, sen olma gel O’na ırak,
Kesreti ko vahdeti bul, ma’nâ-yı irfân-ı gör.
Beytlerinden ba’zıları şunlardır:
Şol kişi kim, can-u dilden Rabbini eyler taleb,
Hiç ola mı kim muradın vermeye ana Çalap.
Sen hemân ânın yolunda cid ile cehd edegör,
Damın maksûde çün vermek diler, çek ta’b (zahmet).
Bâde-i iş ki ezel camımdan içdikse eğer,
Mest-i aşk oldun sana lâzım değil mâ-i ineb (üzüm suyu).
Âkıl isen rızk için gerdûn-u dûna eğme ser,
Âsyâb-âsâ yürü var ekmeğin taştan çıkar.
“Aklı başında bir insan isen, bir lokma ekmek için şu dönek tabiatlı ve âdi dünyâ ehline baş eğip muhtaç olma. Git, değirmen gibi, sen de ekmeğini taştan çıkar. Alnının teriyle kazan ve kimseye minnet etme!”
Yûsuf dahi olsan düşürürler seni çâha,
Ebnâyi zamanın işi ihvana cefâdır.
“Zamanımızın insanlarının işi gücü dâima halka, yakınlarına ve kardeşlerine kötülük ve eziyet çektirmekten ibârettir. Hattâ kusursuz ve en iyi kalbli bir insan bile olsan seni de yok etmeğe çalışırlar. Tıpkı kardeşlerinin, Hazreti Yûsuf’u (aleyhisselâm) kuyuya attıkları gibi...”
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
1) Sefînet-ül-evliyâ cild-2, sh. 324
2) Osmanlı Müellifleri cild-1, sh. 188

1 Kasım 2014 Cumartesi

Biletix 2 Kasım 2014 Etkinlikleri

Öncelikle belirtmeliyim ki fırsatım oldukça etkinlik duyurusu yapacağım artık sizlere böylece blogdaki arkadaşlarımda sevdikleri ile gitmek istedikleri bir program olunca burdan görüp beğenip biletix sitesine girip bilet alabilirler .


Kontrbas Atölyesi - Volkan Hürsever

02 Kasım 2014 17:30Bu sene 24. Akbank Caz Festivali kapsamında ikinci kez gerçekleşecek olan Drum&Bass Magazine Gitar Dergisi Atölyeleri, enstrümanlara ve müziğe ilgi duyan her yaştan amatör ve profesyonel katılımcıyı bekliyor.Bu atölyeler sayesinde katılımcılar müzik bilgilerini arttırırken iyi vakit geçirecek ve deneyimli eğitmenlerle tanışma imkanı elde edecekler.
Katılımcı sayısı: 100

Bilet Fiyatları 10 Tl

Mısır Adası

02 Kasım 2014 11:00
Yönetmen: George Ovashvili
Oyuncular: İlyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent
Gürcistan, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, 2014
DCP / Renkli / 100’
Abhazca, Gürcüce; İngilizce ve Türkçe altyazılı
2014 KARLOVY VARY Büyük Ödül, Kiliseler Birliği Ödülü 

Özellikle başrolündeki İlyas Salman’ın performansıyla çok konuşulan ve Karlovy Vary’de büyük ödüle layık görülen, çok az diyalog içeren Mısır Adası, Salman’ın canlandırdığı yaşlı bir çiftçi ile genç torununu bir tarım sezonu boyunca izliyor. Gürcistan ile Abhazya arasındaki doğal sınırın bir parçasını oluşturan küçük adada yaşayan dede ile onun sözünden çıkmayan torunu, yıllardır yaptıkları gibi önce toprağı belleyip sonra mısır ekerler. Arada kıyıdan geçen askerler dışında bu iki isimsiz çiftçiyi kimse görmez. Sonra bir gün, yaralı bir asker uzamış mısırların arasına saklanır. Yılların tarafsızlığını bozmak zorunda kalacaklar mıdır?


Küçük Prens ve Çiçek

02 Kasım 2014 12:00
Küçük Prens ve Çiçek, 2 Kasım'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnede...

Saint-Exupery'nin yazdığı dünya klasiği Küçük Prens masalı, Küçük Prens ve Çiçek arasındaki sevgi - emek ilişkisini merkeze alarak, çocuklar için yeniden yorumlanmıştır.
Yazan - yöneten: Dersu Yavuz Altun
Oyuncular: Çağlar Tüferkçi, Bihter Gülgeç, Özge Solak Altun, Deniz Biber

bilet 29 tl dir...


Yaşamaya Dair

02 Kasım 2014 16:00


 • http://www.biletix.com/etkinlik/RTEJ7/TURKIYE/tr

Genco Erkal'ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan Yaşamaya Dair adlı müzikli gösterisi, 2 Kasım'da ODTÜ Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor. 

Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek. 

Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor.  26 Ekim 2014 Pazar

  Richie Beirach - Elm

  Dart Ödülüm ve Ödüllerim

  bu ödülü bana layık gördüğü için teşekkür ederim biraz ilginç oldu liste yapılmış ben kör gibi herkesin bağlantısını geziyorum en son kalıyor böle tam sayfayı kapatcam aa ne göreyim benım ismim var :D şoke oluyorum güzel bir süpriz oldu anlayacagınız ve mutlu da oldum 

  Ödülü almak için   bazı kurallar var ondanda  bahsetmek istiyorum.
  1.Ödül fotoğrafını yayınlamak.
  2.Size ödül veren blogun bağlantısını eklemek
  3. Ödülü 15 bloga dağıtmak.
  Şimdi de gelelim, işlemleri tamamlamaya;


  2. Bana ödülü veren sevgili 
   http://shemellon.blogspot.com.tr/
  ve şimdide benim dağıtım yaptığım 15 blogger arkadaşım 
  1)
  http://elifsume.blogspot.com.tr/

  2) http://1hastalik3melek.blogspot.com.tr/

  3) http://kizlarimvekitaplarim.blogspot.com.tr/

  4) http://atolye-kedi.blogspot.com.tr/

  5) http://gulaycansever.blogspot.com.tr/

  6) http://sahidimkalemimdir.blogspot.com.tr/

  7) http://kitapkurduyumben.blogspot.com.tr/

  8) http://nehirida.blogspot.com.tr/

  9) http://ofelyakupakizi.blogspot.com.tr/

  elimden geldiği kadar farklı ve son zamanlarda keşfettiğim blogları ödüllendirmek istedim ki sizde keşfedin diye

  10) http://alonenes.blogspot.com.tr/

  11) http://lemonreads.blogspot.com.tr/

  12) http://gizlenentarihimiz.blogspot.com.tr/
  13) http://kaysersultans.blogspot.com.tr/

  14) http://kitapseverseda-sedainwonderland.blogspot.com.tr/

  15) http://mavikalemdekiler.blogspot.com.tr/
  Anayurt Oteli


  Tam bir yalnızlık portresinin yer aldığı bu kitap tam da yalnız olduğum bir vakte denk geldi,zebercet yalnızdır ve yalnızlığını kendi içinde yaşadıkça daha da yalnızlığa sürüklenmektedir.Aslında kafasında yarattığı tüm hayaller ve kurgular belki gerçek olsa da sanki mutlu olmayacak bir havası vardır.
  Romanın dili sade ve betimlemeler iyi ancak olayların arasında sık geçişlerin olması dikkatimin dağılması açısından olumsuz bir yöndü benim için.Silik bir karakter olan Zebercet silikliğinin içinde farklı bir karakterdir bu da romana sıra dışılık katmaktadır bana göre.

  “İstasyon alanından otele çıkan sokağın başında bir çam ağacının gövdesine tenekeden kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle OTEL yazılmış ok biçimi bir gösterge çakılı, ama yıllar sonra çivilerden biri çürüyüp kopunca okun ucu aşağıya dönmüş toprağı gösteriyor, otelin yeraltında olduğu sanısını veriyor insana.” cümlesiyle otel sanki ölülerin mekânıymış gibi hava yaratır Yusuf Atılgan,Aylak Adamı daha çok beğenerek okuduğumu söylemeliyim.
  Argo ve 18 üstü tabirlerin olduğu bu romanın benim için sıkıcı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim fakat konu olarak ve sıra dışı olması sanırım bu romanı bugüne kadar okunabilir kılan en baş özellik...

  Ve şunu da eklemeliyim tekdüze yaşamlarımızı bize sorgulatacak bir roman,tüm benliğimleo tekdüzeliği romanda hissettim,hissiyat açısından bunu hissetmek yalnızlığı ve çaresizliği duyumsamak için okunabilir.
  puanım nacizane 10 üzerinden 6 olurdu kitaba....  23 Ekim 2014 Perşembe

  Kitap fuarına bu senede katılamayacağım.

  Fuara malum hastalıgım sebebiyle sanırım bu sene de gidemeyeceğim geçen sene de gidememiş ve çok üzülmüştüm arkadaşlar burdan sevdiğim görüştüğüm kitapsever dostlarıma seslenmek istiyorum nazım geçeceğini biliyorum parası neyse ben vericem ama imza günlerine denk gelirseniz
  belki giden arkadaşlar bu kitaplardan birini imzalatmayı düşünüyorsa bana da alırsa sevinirim  çok sevilen yazarlarımızdan olabilir
  listede nihatodabasını göremedim o olabilir yada sevdiğiniz bir şair de olabilir.şiirleri severim belki yeni deneyimler olur banada.veya çok sevdiğiniz tavsiye edebileceğiniz kitabı imzalatabilirsiniz
  ayfer tunç
  son kitabı

  sunay akın
  herhangi birkitabı olabilir

  Siret-i Meryem 
  TİMAŞ YAYINLARI Sibel Eraslan
  sibel eraslan dan imza :D


  velhasıl parasını vermek koşuluyla bana kitap imzalatıp bu yazarlardan yollayabilen olursa arkadaşlarımdan duyrulur :D :D

  Satılık Kitap

  içinde okumak- yazmak geçen filmler

  İçinde okumak_yazmak geçen filmler. Birçok kitap sever film izlerken kitaplarinda var oldugu filmler de izlemek ister zevk.alırlar bundan. Bir kitapsever.olarak gordugum bu.listeyi kaynak belirterek sizlerle paylasiyorum sahibi altta yazacak. Kendisine tesekkur ederim boyle guzel bir listeyi bize kazandirdigi icin

  Liste-1

  Quills ( http://www.imdb.com/title/tt0180073/)

  The Words (http://www.imdb.com/title/tt1840417/)

   The Reader (http://www.imdb.com/title/tt0976051/)

  Ruby Sparks (http://www.imdb.com/title/tt1839492/)

  Dans La Maison (http://www.imdb.com/title/tt1964624/)

  Swimming Pool (http://www.imdb.com/title/tt0324133/)

  Angel (http://www.imdb.com/title/tt0783767/)

  Stranger Than Fiction (http://www.imdb.com/title/tt0420223/)

  Secret Window (http://www.imdb.com/title/tt0363988/)

  Barton Fink (http://www.imdb.com/title/tt0101410/)

  Midnight İn Paris (http://www.imdb.com/title/tt1605783/)

  The Shining ( http://www.imdb.com/title/tt0081505/)

  Kelebek ve Dalgıç (http://www.imdb.com/title/tt0401383/)

  Ghost Writer ( http://www.imdb.com/title/tt1139328/)

  Capote (http://www.imdb.com/title/tt0379725/)

  Infamous (http://www.imdb.com/title/tt0420609/)

  Başkalarının Hayatı ( http://www.imdb.com/title/tt0405094/)

  Before Night Falls ( http://www.imdb.com/title/tt0247196/)

  Ask The Dust ( http://www.imdb.com/title/tt0384814/)

  The Raven ( http://www.imdb.com/title/tt1486192/)

  The Last Station ( http://www.imdb.com/title/tt0824758/)

  Misery ( http://www.imdb.com/title/tt0100157/)

  Lizbon’a Gece Treni ( http://www.imdb.com/title/tt1654523/)

  Betty Blue ( http://www.imdb.com/title/tt0090563/)

  Ölü Ozanlar Derneği (http://www.imdb.com/title/tt0097165/)

  Jane Austen Book Club ( http://www.imdb.com/title/tt0866437/)

  Sylvia ( http://www.imdb.com/title/tt0325055/)

  İçimdeki Deniz ( http://www.imdb.com/title/tt0369702/)

  Freedom Writers ( http://www.imdb.com/title/tt0463998/)

  La Tete En Friche ( http://www.imdb.com/title/tt1455151/)

  Sleuth ( http://www.imdb.com/title/tt0857265/)

  Finding Neverland ( http://www.imdb.com/title/tt0308644/)

  2046 ( http://www.imdb.com/title/tt0212712/)

  In the Mood For Love (http://www.imdb.com/title/tt0118694/)

  Poetry ( http://www.imdb.com/title/tt1287878/)

  İncir Reçeli ( http://www.imdb.com/title/tt1808197/)

  Half Light ( http://www.imdb.com/title/tt0412798/)

  Black Books- dizi ( http://www.imdb.com/title/tt0262150/)

  Liste -2

  Iris ( http://www.imdb.com/title/tt0280778/)

  Becoming Jane ( http://www.imdb.com/title/tt0416508/)

  Wonder Boys ( http://www.imdb.com/title/tt0185014/)

  Forrester’ı Bulmak ( http://www.imdb.com/title/tt0181536/)

  Stuck In Love (http://www.imdb.com/title/tt2205697/)

  The Squid and Whale ( http://www.imdb.com/title/tt0367089/)

  The Hours ( http://www.imdb.com/title/tt0274558/)

  A Chinese Coffee ( http://www.imdb.com/title/tt0118852/)

  Naked Lunch ( http://www.imdb.com/title/tt0102511/)

  Deconsructing Harry ( http://www.imdb.com/title/tt0118954/)

  Howl ( http://www.imdb.com/title/tt1049402/)

  Kitap Hırsızı ( http://www.imdb.com/title/tt0816442/)

  Esaretin Bedeli ( http://www.imdb.com/title/tt0111161/)

  Kelebeğin Rüyası ( http://www.imdb.com/title/tt2608224/)

  Winter Passing ( http://www.imdb.com/title/tt0380817/)

  Odette Toulemonde ( http://www.imdb.com/title/tt0486636/)

  Anonymous ( http://www.imdb.com/title/tt1521197/)

  Hemingway anf Gellhorn ( http://www.imdb.com/title/tt0423455/)

  Le Herisson ( http://www.imdb.com/title/tt1442519/)

  The Edge of Love ( http://www.imdb.com/title/tt0819714/)

  Factotum ( http://www.imdb.com/title/tt0417658/)
  Scheherazade Tell Me A Story (http://www.imdb.com/title/tt1473149/)

  Sol Ayağım ( http://www.imdb.com/title/tt0097937/)

  Black Butterflies ( http://www.imdb.com/title/tt0906778/)

  Adaptaion ( http://www.imdb.com/title/tt0268126/)

  Pick Up Yoır Ears ( http://www.imdb.com/title/tt0093776/)

  The Front ( http://www.imdb.com/title/tt0074554/)

  An Angel At My Table (http://www.imdb.com/title/tt0099040/)

  American Splendor ( http://www.imdb.com/title/tt0305206/)

  A Closed Book ( http://www.imdb.com/title/tt1320236/)

  Purple Violets ( http://www.imdb.com/title/tt0491109/)

  Starting Out In The Evening ( http://www.imdb.com/title/tt0758784/)

  Shattered Glass ( http://www.imdb.com/title/tt0323944/)

  Possesion (2002) (http://www.imdb.com/title/tt0256276/)

  Something’s  Gotto Give ( http://www.imdb.com/title/tt0337741/)

  Storytelling ( http://www.imdb.com/title/tt0250081/)

  Pinero ( http://www.imdb.com/title/tt0261066/)

  Joe Gold’un Sırrı ( http://www.imdb.com/title/tt0172632/)

  Les Enfants Du Siecle ( http://www.imdb.com/title/tt0177746/)

  Eternity And A Day ( http://www.imdb.com/title/tt0156794/)

  Wilde ( http://www.imdb.com/title/tt0120514/)

  Henry Fool ( http://www.imdb.com/title/tt0122529/)

  Hamsun ( http://www.imdb.com/title/tt0116480/)

  Total Eclipse ( http://www.imdb.com/title/tt0114702/)

  Barfly ( http://www.imdb.com/title/tt0092618/)

  84 Charing Cross Road ( http://www.imdb.com/title/tt0090570/)

  The Priest Of Love ( http://www.imdb.com/title/tt0082940/)

  1778 Stories Of Me And My Wife ( http://www.imdb.com/title/tt1545979/)

  Söz ve Müzik ( http://www.imdb.com/title/tt0758766/)

  The Shipping News ( http://www.imdb.com/title/tt0120824/)

  The Broken Tower ( http://www.imdb.com/title/tt1756791/)

  The Name of The Rose ( http://www.imdb.com/title/tt0091605/)

  My Brilliant Career (http://www.imdb.com/title/tt0079596/)

  Sunset Boulevard ( http://www.imdb.com/title/tt0043014/)

  In a Lonely Place ( http://www.imdb.com/title/tt0042593/)

  Through A Glass Darkly ( http://www.imdb.com/title/tt0055499/)

  Mr. Parker And The Vicious Circle ( http://www.imdb.com/title/tt0110588/)

  Miss Potter ( http://www.imdb.com/title/tt0482546/)

  Black ( http://www.imdb.com/title/tt0375611/)


  Sürecın sonuna gelirken blog arkadaşlarıma yazmalıyım dedim....

  Merhaba arkadaşlar uzun zamandır blogumla ilgilenemiyorum sizleri çok özlüyorum,
  Kemoterapim devam ediyor 10. kemoşumu aldım Allah nasip ederse 2 tanem daha var ilk etapda öngörülen daha sonra ped-ct çekileceğim ve sonuçları paylaşacağım sizlerle de iyi yada kötü ne olursa Allahım tarafından sınandığımın bilincindeyim elbette.
  Nasip olur inş iyileşirsem daha fazla ve güzel paylaşım ve işlerle sizinle olmayı planlıyorum inşaAllah.

  Ayrıca merak eden dostlarım olmuşssa nasipse pazartesi ışında alıp almayacağım netleşecek Allah benim için hangisi hayırlı ise onu nasip etsin

  Aslında hastalıgımda büyütecek birşey yok ama ilaçların verdiği etkiler ve olumsuz duşunceler ve yaşanan agrı sızılar insanı cidden bazen sanki hiç iyileşemeyecek gibi hissettiriyor.
  Halbuki benim kötü olan malign kısım alındı atıldı temizsayılırım yani :D :D

  Beni mazur görün biliyorum ki birileri bazı zamanlar benim bloguma bakıyor beni okuyorlar bu sebeple böyle bir yazı yazma gereği duydum sekiz ayın sonunda
  Neler mi ediyorum bulmaca çözüyorum kitap okuyorum bol bol boş vakitlerde iyi oldugum zamanlar etamin işliyorum bol bol müzik dinleyip zevk alacağım aktivitelere katılıyorum tabi fazl aktivite beni yoruyor o sebeple günün çogunu kanım düştüğü için evde geçiriyorum

  ayrıca Kitap sitem var instagramda ona bakıyorum öyle veya böyle işte hepiniz aklımdasınız ulaşamasamda yinede işte arada blogumayazıyorum.
  Bana dua ederseniz iyileşmem için sevinirim
  Selam ve dua ile ....  13 Ekim 2014 Pazartesi

  Mimlenmisim kiii ��

  Canim arkadasim resim defteri beni.mimlemis cok sevindim kemoma bir gun kala hazir.kendimde iken mim.yapmak bana iyi gelecek ����

   - İlk hayranlığım: İlk hayranligim ipek ongunun yaş onyedi kitabiydi

  2 - Favori Serim:  Maalesef seri okumayı sevmeyenlerdenim.ama Tolga Karanlikoglu. Mavi ayin altinda.kitabi ile basladim. Ve devami.suanda yazari tarafindan taslak olarak.elimde ����o.kadar.ayricaligim olsun.dimi saolsun degerlendirmemi istedi ama ben mahcubum halen bitiremedim. Kendisine tesekkur ediyorum.mahcubiyetimi belirtiyorum. Hastaligimi mazur.gorecegini biliyorum

  3 - Favori Kitabım:sabahattin ali kürk mantolu madonna

  4 - Favori erkek karakterim: hic dusunmedim ama aylak.adamdaki karakter olabilir cok sevmistim onu.

  5- Favori kadın karakterim: Sabahattin Ali'den Kürk mantolu Madonna'daki Maria Puder

  6 - Favori okuma saatim: sabahin ilk.saatleri ve.gece yatmadan.evvel

  8 Ekim 2014 Çarşamba

  Aynalar Koridorunda Aşk( İnsanın Temel Acıları Üçlemesi-1)
  Yorumum:

  Kişisel gelişim kitabıydı diyebilirim hatta psikolojiyle ilgilenenlerin sıkılmayacağı türden.Ruh tahlilleri ve bir doktorun gözünden insanların anlatıldığı ve gözlemlendiği ,insanları hangi açılardan değerlendirdiği görülüyor.Ufakda olsa aşk teması ve acı var kitapta, Benim için 3 puanlık bir kitaptı.Okunabilir diyorum...Hatta alıntıladıklarım çok çok fazla inanın hepsini yazamıyorum bile.Sözler cidden vurucu ama akışında biraz kitaba kendimi vermekde zorlandım sanırım ben onun dışında hoş bir kitap.

  Alıntıladıklarım :

  1. Aşkın en güzel özeti belki buydu:Bir insan tarafından sevilerek kalbini doldurmak...
  2. Zaman iz bırakmadan gitmiyor.Bir tankın paletlerinin izi gibi zamanın izleri yüzüne yansımış.
  3. Her şey yaşlılığa ve ölüme doğru gidiyorsa,yaşlılık lekeleri bedenleri örtüyorsa,otuz beş yıl sonra yürümekte zorlanacaksam,aşık olmak sıradanlaşıyor gözümde.
  4. insan için en acı deneyim budur doktor;fanilikle yüzleşmek
  5. Narsistik benliğim sanki ateşe atılmış demir gibi erimiş ve kainat içinde kendi gücünün bir hiç olduğunu görmüştü.
  6. İnsanlar aşk ve sevgi ilişkileriyle kalplerini doldurmaya çalışıyorlar.
  Aşkı besleyen sevilmek ve onemsenmek duygusudur. Bu anlamda aşk, bir baskasinin dunyasinda varolma cabasidir. Kendi varolusunun bir baksa varolus tarafindan onaylanma ihtiyacidir. Bir cift gozbebeginde yansima, boylece varolus kazanma ihtiyacidir. 
  sh167

  Dunya cennet degil doktor Ama cehennem de degil. Dunya, sadece cennete veya cehenneme giden bir yol.
  sh317

  Bazen iyi, daha iyiden daha iyidir.
  sh118


  İyi bir arkadasin, sana bir varolus bagislamayacagini, bagislanmis bir varolusu ancak yansitabilecegini bil, yeter.
  sh292


  Eskiler, “El cezaü min cinsil amel” derler, yani “cezalar amellere goredir.”
  sh315  Ayrıca kitabın içinde unamuno geçiyor ve kitabının ismi geçiyor: Yaşamın trajik duygusu

  araştıracağım belki bu kitabıda bulup edinebilirim


  • Yaşamak şaşkınlık verici bir deneyimdir.
  • Aynada gördüğümüz yüzümüz yada kendimiz değildir.
  • Hayayını,hakkında iyi şeyler düşünülmesi için tüketen ne çok insan vardı.
  • Modern çağın arafı,kişisel şöhret.
  • Modern çağın kabusu,kötü izlenim bırakmak!
  • Yaşamakla değil ,görünmüş olmakla meşguldüler.

  30 Ağustos 2014 Cumartesi

  Zafer Bayramımız Kutlu Olsun


  ZAFER TÜRKÜSÜ


  Yaşamaz ölümü göze almayan, 
  Zafer göz yummadan koşana gider. 
  Bayrağa kanının alı çalmayanın, 
  Gözyaşı boşana boşana gider.  Kazanmak istersen sen de zaferi, 
  Gürleyen sesinle doldur gökleri. 
  Zafer dedikleri kahraman peri, 
  Susandan kaçar da coşana gider.  Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! 
  Diriler şerefli, ölüler şanlı. 
  Yurt için dövüşen başı dumanlı, 
  Her zaman bu şandan, o şana gider.  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

  28 Ağustos 2014 Perşembe

  Mim Serisinden Bir Tane Daha Kitap Mimi

  KİTAP MİMİ

  sevgili kitap eylemi isteyen yapsın demiş yapayım istedim


  Senaryo 1: KITAPçıda kitap seçtiğinizi düşünün,bir anda bir zombi saldırısıyla karşılaşıyorsunuz ! Etrafınız ordan oraya koşuşan insanlarla dolu,karşılık verebileceğiniz bir silahınız ya da sığınabileceğiniz bir yer yok.Tam o sırada kitapçının sahibi bir duyuruda bulunuyor. Bu zombilerin tek zayıf noktası herkesin bayıldığı ama sizin nefret ettiğiniz bir kitap. O yüzden size bunu yaşatan bir kitabı seçmeniz gerek !


  -Cok satanlarda bir ara yerini alan ama içindeki boş sayfalar ve kusuruma bakmasın ama yazarın bilgiden yoksun olması sebebiyle ,aslında kitap hani olayların gidişatı açısından iyi ama kelimeler ve edebi açıdan boş

  İKİ  CAMİ ARASINDA AŞK
  Senaryo 2: Bir kuaföre gittiniz ve saçınızı yaptırdınız. Blendax reklamındaki abladan bile güzel ,hacimli saçlarınız var. Derken deli gibi bir yağmur bastırıyor, şiddetleniyor,şiddetleniyor ! Kendinizi korumak için hangi ''devam kitabını'' feda ederdiniz ?

  -Devam kitabım yokki benim hiç :) varsada henüz okumamışımdır 

  Devam kitabım cidden yok ben tek kitap okumayı seviyorum 


   Senaryo 3: Edebiyat dersinde hocanız klasiklerin ne kadar önemli olduğundan,dünyayı nasıl değiştirdiğinden bahsediyor. Ama siz bu konuşmaya katlanamıyorsunuz ve hayatınızda okuduğunzu en tiksinç klasiği hocanızın kafasına fırlatıp,gururla bunun nedenlerini açıklıyorsunuz.


  -Babalar ve ogullar olabilir zira beğenmedim ya da donemime denk gelmedi tekrar deneyeceğim okumayı 
  Klasik okumayı çok severim normalde

   Senaryo 4 : Küresel ısınmanın dünyanın anasını ağlattığı bir dünya düşünün.İnanılmaz sıcak ya da inanılmaz soğuk hava koşullarıyla yaşıyorsunuz. Eskimo ceketinizi giyip ısınmak için gayret ediyorsunuz. Isınmak için hangi kitabınızı yakardınız ?

  -Valla söz konusu canımsa yakarım aga :D :D :D farketmez yani kitap yerine gelir ama can gelmez sağlığım benim için dünyadaki herşeyden kıymetlidir (annem hariç)

  Erken Kaybedenleri yakabilirdim :) 


  Yapmak isteyen herkes yapabilir arkadaşlar davet ediyorum ...kendimi meydan okuyan su döken ablaklar gibi hissettim :)))

  Hakkımda

  Fotoğrafım

  Evimin hanımı bıcır bıcır biriyim işte :D